Cannabis

Cannabis är en drog som kommer från växten Cannabis Sativa som även kallas för hampa. Drogen kallas även gräs, weed, ganja och brass. Från växtens blommor framställs Marijuana och från kådan framställs Hasch. Det finns olika sorters hampa. En är klassad som narkotika och den andra kallas för industrihampa och den används bland annat för att tillverka kläder och skor.
Cannabis är den tredje vanligaste drogen i Sverige och världen, efter alkohol och tobak. Under 2017 hade cirka 6 procent av ungdomarna i årskurs 9 testat cannabis under de senaste 12 månaderna, och i årskurs 2 på gymnasiet hade 16 procent testat cannabis under de senaste 12 månaderna, enligt en drogvaneundersökning från Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN).
Cannabis är indelad i tre olika grupper: Sativa, Indica och Hybrid. En hybrid är en kombination av både Sativa och Indica. Generellt kan man säga att Indica ger en mer avslappnande effekt medan Sativa piggar upp.

Hur känns det?

Att använda cannabis kan vara olika för person till person och gång till gång.
Men de flesta säger att de upplever allt lite starkare – ungefär som att skruva upp volymen på en radio. Vissa säger att de får en större känsla av lugn och avslappning och att det blir lättare att umgås med andra. Vissa säger att de får en högre självmedvetenhet och bättre insikt och tolerans. Andra säger att de blir mer kreativa och glada. Men du kan lika gärna få negativa upplevelser av drogen. Hjärtklappning, torrhet i munnen och hungerkänslor är vanliga. Vissa säger att de blir rädda och får svår ångest. Andra berättar att deras verklighetsuppfattning blir påverkad och de tror att någon förföljer en, eller att någon är ute för att skada en.

Varför kan det vara farligt?

Att använda cannabis kan vara olika för person till person och gång till gång. Men de flesta säger att de upplever allt lite starkare – ungefär som att skruva upp volymen på en radio. Vissa säger att de får en större känsla av lugn och avslappning och att det blir lättare att umgås med andra. Vissa säger att de får en högre självmedvetenhet och bättre insikt och tolerans. Andra säger att de blir mer kreativa och glada. Men du kan lika gärna få negativa upplevelser av drogen. Hjärtklappning, torrhet i munnen och hungerkänslor är vanliga. Vissa säger att de blir rädda och får svår ångest. Andra berättar att deras verklighetsuppfattning blir påverkad och de tror att någon förföljer en, eller att någon är ute för att skada en.

Vad händer i hjärnan och i kroppen?

I hjärnan har vi människor ett så kallat signalsystem som är viktig för kommunikationen mellan hjärnans delar och övriga kroppen. När du använder cannabis så stör du hjärnans kommunikationssystem och tränger undan andra viktiga signalsubstanser. cannabisens aktiva substans, THC, tränger undan kroppens egna ”lyckosubstanser”, vilket gör att du efteråt kan känna dig ledsen och ångestfylld. Det tar sedan tid för hjärnan att fylla på med kroppens vanliga ”lyckosubstanser” igen och vid ett långvarigt cannabisanvändande så kan hjärnan helt sluta producera kroppens egna ”lyckosubstanser”. På kort sikt försämras motoriken, det vill säga kroppens rörelseförmåga, du får sämre reflexer, kan börja sluddra och få hjärtklappning.

Hur ser man om någon har använt cannabis?

De som använder cannabis blir ofta berusade, upprymda, fnittriga och mer pratsamma. De kan även bli lugna, tysta och inåtvända. Rödsprängda, glansiga ögon är vanligt och förstorade pupiller. De som använder cannabis blir ofta långsamma i rörelser och får slappa muskler. Många blir även hungriga och sugna på sötsaker. Om någon får en dålig reaktion på grund av cannabis kan det hjälpa att lugna personen genom att styra in tankarna på positiva saker. Kom ihåg att alltid ringa 112 om du är rädd att personen som använt cannabis kan råka illa ut och skada sig själv eller andra.

Viktigt att veta

Människors hjärnor är först färdigutvecklade i 25-årsåldern. Därför är det extra farligt för yngre att använda cannabis, eftersom drogen kan störa hjärnans utveckling. Vissa forskare säger att cannabisanvändande kan försämra både intelligens och minne och det är särskilt farligt för unga, vars hjärnor fortfarande håller på att utvecklas.

Många forskare säger även att cannabis kan leda till psykoser, vilket innebär att du helt tappar verklighetsuppfattningen. Du kan drabbas av en så kallad ”akut haschpsykos”, där du upplever verkligheten förändrad och annorlunda och du kan ha svårt att skilja mellan verklighet och fantasi.

Alla människor reagerar olika på droger, och vissa kan uppleva mest positiva effekter.
Om du har använt cannabis och börjar känna dig paranoid, som att någon är ute efter dig eller om du oroar dig mycket för saker i ditt liv, då är det ett starkt tecken på att denna drog är väldigt negativ för din hjärna och du bör genast sluta använda drogen.

Lorem ipsum dolar

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Eserunt mollit anim id est laborum.

>>Redo?
Då kör vi...

Page 2 lorem ipsum dolar

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Finished slide

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

När och var händer det?

Skolbesök
13/1

Valtorpsskolan

Österåker
Skolbesök
13/1

Valtorpsskolan

Österåker

Chatbot.

Kontakt osv

Välj ämne
Fråga en vuxen
Fråga en brukare
Fråga en lärare
Fråga en ungdom
Sponsring och samarbeten
Boka workshop
Etc..

Formulär skickat!

Tack för att du skrev. Vi återkommer så fort vi har möjlighet.