Om Jiddra Inte

Jiddra Inte närvarar bland unga som har hamnat i ett utanförskap. Utanförskap är förödande.

Jiddra Inte erbjuder en ny gemenskap. Nya vänner och nya vägar mot nya mål. Bort från det destruktiva. Många av oss har varit där du är. Så vi vet. Och vi dömer inte. Det kan du lita på. Vi vet att ingen vill vara i utanförskap. Egentligen. Ofta behövs det bara någon som visar vägen till nya vänner och möjligheter …

Historik

Stiftelsen House of Minds är en insamlingsstiftelse som grundats 2010 och som driver flera olika sociala projekt under olika namn. Jiddra Inte läger, samtal och möten är under omstart och nya ledare kommer in. Arvsfondsprojektet Adda Livet (www.addalivet.se) har flera intressanta nya projekt som lanseras under 2021. På senare år har en ny kärngrupp lyft verksamheten och mer om detta går att läsa på (www.houseofminds.se). Denna hemsidan kommer uppdateras vartefter alla nya ledare kommer på plats. Ansvarig för verksamheten är idag Nils som tillsammans med personal, arbetar på heltid med att hjälpa unga att hitta en ny gemenskap bort från destruktivitet samt med att förebygga utanförskap, kriminalitet och droger.

Pågående verksamhet

Innefattar inspirationsläger, mentorskap, filminspelningar, kurser, utbildningsmaterial och workshops för skolor och lärare.
Vi samverkar med yrkeshögskolor, gymnasieskolor samt mellan- och högstadieelever. Vi samarbetar med sakkunniga och socialpedagoger.
Vi skapar filmer där unga berättar för unga om sina upplevelser av droger och utanförskap. Samt möten. Målgruppen är unga 13-25 år och familj, vänner, anhöriga och lärare/skola.
Alla är välkomna att samverka och bidra.

Vad tänker du på just nu?

Ställ en fråga

Har du tankar och erfarenheter runt utanförskap och droger? Vill du bolla med någon? Säger dina kompisar något som du funderar på? Har du en nära vän som du tror behöver hjälp?

Självklart väljer du om du vill vara anonym.

Välj ämne
Fråga en vuxen
Fråga en brukare
Fråga en lärare
Fråga en ungdom
Sponsring och samarbeten
Boka workshop
Etc..

Formulär skickat!

Tack för att du skrev. Vi återkommer så fort vi har möjlighet.

Lorem ipsum dolar

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Eserunt mollit anim id est laborum.

>>Redo?
Då kör vi...

Page 2 lorem ipsum dolar

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Finished slide

>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

När och var händer det?

Skolbesök
13/1

Valtorpsskolan

Österåker
Skolbesök
13/1

Valtorpsskolan

Österåker

Chatbot.

Kontakt osv

Välj ämne
Fråga en vuxen
Fråga en brukare
Fråga en lärare
Fråga en ungdom
Sponsring och samarbeten
Boka workshop
Etc..

Formulär skickat!

Tack för att du skrev. Vi återkommer så fort vi har möjlighet.